Chirurgia rekonstrukcyjna

Rekonstrukcja z użyciem ekspanderów i protez – jedna z metod rekonstrukcji jednoczasowa (w trakcie zabiegu mastektomii) lub dwuczasowa po leczeniu onkologicznym, w której wykorzystujemy ekspandery wypełnione solą fizjologiczną lub protezy docelowe w celu odtworzenia gruczołu piersiowego

Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją piersi (jednostronna i dwustronna)

Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją piersi + lipofilling wraz z liposukcją

Rekonstrukcja z użyciem płata LD (w procedurze z użyciem płata LD chirurg przenosi płat skórno – mięśniowy z mięśnia najszerszego grzbietu w celu rekonstrukcji gruczołu piersiowego. Najczęściej metoda ta jest łączona z wszczepieniem ekspandera lub protezy w celu uzyskania odpowiedniej objętości odtwarzanej piersi) oraz protezy lub ekspandera

Rekonstrukcja otoczek i brodawek piersi

Symetryzacja piersi po zabiegach onkologicznych