Diagnostyka

Mammografia to badanie radiologiczne, pozwalające otrzymać czarno-biały obraz piersi kobiety na kliszy rentgenowskiej. Pomaga wykrywać zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się jawne klinicznie. Podczas badania, pierś jest umieszczana na podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa kilka sekund. Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbliżona do tej otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Nie należy bać się tego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie wymaga dodatkowego przygotowania. Należy podkreślić, że regularne wykonywanie mammografii u kobiet po 50 roku życia jest w chwili obecnej najważniejszym czynnikiem, pozwalającym na walkę z rakiem piersi.

 

USG piersi to całkowicie bezbolesne badanie przeprowadzane za pomocą ultradźwięków. Nie musisz się do niego specjalnie przygotowywać. Możesz je też przeprowadzić w każdym dniu cyklu miesiączkowego. Badanie jest nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań, również w ciąży. Powinno być poprzedzone wywiadem lekarskim. Ta metoda badania jest szczególnie przydatna do oceny stanu piersi o gęstym utkaniu, np. u młodych kobiet. W przypadku większych zmian pozwala na odróżnienie w sposób nieinwazyjny wypełnionych płynem torbieli od guzów litych.

 

Biopsja cienkoigłowa – celem tej metody jest ustalenie rozpoznania na podstawie rozmazu z materiału komórkowego, uzyskanego ze zmiany w sutku przez aspirację. Zabieg uważany jest za mało obciążający i wykonywany jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym.

 

Biopsja gruboigłowa jest technicznie podobna do biopsji cienkoigłowej. Różni się od biopsji cienkoigłowej grubością zastosowanej igły oraz możliwością pobierania bloczków tkankowych, co umożliwia wykonanie badania histopatologicznego. Może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Swoistość biopsji gruboigłowej wynosi 98,8% a czułość wynosi 88,3%.

 

Biopsja mammotomiczna piersi pod kontrolą USG jest rodzajem biopsji gruboigłowej, wykonywanej przy użyciu specjalnego oprzyrządowania (mammotomu). Mammotomia pozwala na uzyskanie materiału do badania histopatologicznego.